Dobre praktyki 
Marketing terytorialny > Promocja > Komunikacja marketingowa samorządów

Serwis jest własnością Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
 
Start arrow e-biblioteka arrow ABC promocji
 
 
 
  :: Main Menu
Menu serwisu
Start
O stronie...
Baza dobrych praktyk
e-biblioteka
Inspiracje
Konkursy
Twoja dobra praktyka
News
Funkcjonalne
Biuletyn
Pliki do pobrania
Linki
Szukaj
Napisz do nas
Mapa serwisu
-------------
 
 
Statystyki
web stats stat24.com

ABC promocji PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
środa, 16 sierpnia 2006
Podstawowe hasła związane z marketingiem, promocją i Internetem.

 

AGENCJA REKLAMOWA - Jest firmą usługową, która doradza oraz realizuje dla swych klientów różnego rodzaju kampanie reklamowe. Agencja reklamowa składa się zazwyczaj z kilku działów, client handling - dział obsługi klienta, kreacji, produkcji. W zależności od wielkości firmy w strukturach agencji znajdują się jeszcze działy badań i strategii oraz studia dtp. Na początku lat 90-tych nowopowstałe agencje posiadały w swych strukturach jeszcze jedną komórkę, dział mediów odpowiedzialny za planowanie i zakup powierzchni reklamowych.W połowie lat 90-tych ze struktur agencji reklamowych zaczął się proces wyodrębniania nowych podmiotów - domów mediowych powiązanych kapitałowo lub strategicznie z agencjami reklamowymi. Proces ten praktycznie z końcem lat 90-tych się zakończył w Polsce.

ATL – (above the line) – cześć budżetu reklamowego przeznaczanego na tzw. Media ATL – prasę, radio, telewizję i reklamę zewnętrzną. Szacuje się, że wydatki na reklamę Atl to 75% wszystkich wydatków reklamowych.

ANALIZA SWOT – (S – strenghts, silne strony; W – weaknesses, słabości; O – opportunities, szanse; T – threats, zagrożenia) – analiza oceniająca zasoby organizacji w perspektywie otoczenia. Dzięki niej można określić strategiczne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie organizacji.

 

BADANIA RYNKU - Działania dostarczające niezbędnej wiedzy do prowadzenia działalności gospodarczej. Mają one na celu zbadanie i ustalenie możliwości oraz uwarunkowań, z jakimi musi się liczyć przedsiębiorstwo w swych działaniach produkcyjnych, usługowych i handlowych uzależnionych od nabywców, dostawców i konkurentów. Jedne z dwóch najpopularniejszych rodzajów badań rynku są badania jakościowe i ilościowe. Badania jakościowe - mają na celu określenie rodzaju i potrzeb nabywców, segmentów, na których występują, kanałów rynku i ich uczestników, rozpoznanie konkurentów oraz zakres stosowania i skuteczność instrumentów marketingowych. Badania ilościowe - mają na celu poznanie potencjalnej wielkości, wzrostów w poprzednich okresach czasowych przygotowanie prognoz, określenie udziału w rynku, wielkość udziału ważniejszych konkurentów, poziom i przewidywane zmiany cen, innowacji produktów

BACKLIGHT – panel reklamowy podświetlany z tyłu. W polsce najczęściej używa się backlightów o wymiarach 6x3 m lub 8x4 m.

BANNER – reklama internetowa prezentowana za pomocą szerokiego paska wyświetlanego najczęściej na górze lub dole strony internetowej, najczęściej wykonana w technologii Flash.

BILLBOARD - Billboard to termin określający jeden z rodzajów nośników reklam zewnętrznych. Billboardy są to tablice wolno stojące lub zawieszone na ścianie o wielkości około 12 metrów kwadratowych. W Polsce spotyka się najczęściej tablice o jednym z dwóch poniższych wymiarów 5,04 x 2,38 m lub
4,00 x 3,00 m.

BRANDING – wszelkie znaki towarowe, symbole słowne, graficzne i dźwiękowe, które służą przypisaniu danego komunikatu reklamowego do marki, która za nimi stoi.

BRIEF - Dokument zawierający uporządkowany spis celów kampanii i wytycznych jakie ma spełniać reklama lub dana kampania. Przygotowuje go zazwyczaj klient lub pracownik agencji z działu Account Handling czyli z działu obsługi klienta. Na jego podstawie zespół kreatywny i dział mediów przystępują do pracy nad przygotowaniem projektu reklamy i media planu. Jest to dokument pełniący główną rolę w przygotowaniu kampanii reklamowej. Dla potrzeb wewnętrznych w agencjach reklamowych stosuje się bardziej rozbudowane briefy, ich powstanie uzależnione jest od wielkości i stopnia złożoności danej kampanii oraz od jego odbiorcy, są to np.: brief mediowy, kreatywny oraz produkcyjny.

BTL – (below the line) – część budżetu reklamowego  przeznaczona na promocję skierowaną do konsumentów i detalistów.

 

CITYBOARD - Cityboard jest to rodzaj wielkoformatowego nośnika reklamy zewnętrznej. Cityboard jest oświetloną, wolnostojącą tablicą reklamową o wymiarach 6 x 3 m, zlokalizowaną przy drogach o dużym natężeniu ruchu.

CITYLIGHT – (CLP – ang. Citylight poster) podświetlony od wewnątrz panel reklamowy montowany w wiatach przystankowych lub wolno stojący bądź ścienny, najczęściej o wymiarach 1,2 x 1,8 metra.

 

GRUPA DOCELOWA - Grupa docelowa (z jęz. ang. Target audience) jest to zbiór osób będących potencjalnymi konsumentami produktu, do których kierowany jest odpowiednio formułowany przekaz reklamowy. Tradycyjnym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne. Mogą to być: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, dochód, stan posiadania. Takie podejście opiera się na założeniu, że osoby o tych samych cechach demograficznych, zamieszkujący ten sam region, wykazują podobne zachowania zakupowe, a zatem kupują produkty o zbliżonych cechach i w podobnych miejscach.

 

INSIGHT KONSUMENCKI – zaskakująca, świeża, nowa obserwacja, dotycząca życia konsumenta, jego relacji z produktem, sposobu konsumpcji lub zakupu czy też towarzyszących im emocjom

 

LAYOUT - Z jęz. ang. layout to układ graficzny. Termin ten jest powszechnie stosowany w reklamie i produkcji reklamowej i internetowej, służy do opisania układu graficznego reklamy prasowej, ulotki reklamowej, rozplanowaniu i podziału projektu strony internetowej i innych materiałów reklamowych. Layout zazwyczaj przygotowywany jest przez Art Directora na potrzeby studia DTP lub agencji zajmującej się produkcją stron internetowych, zawiera projekt graficzny, w którym naszkicowane są i opisane wzajemne proporcje między nagłówkiem, sloganem, tekstem i ilustracjami, ich wielkością, kolorystyką, oraz sposobem wykonania.

LOBBING - Lobbying to termin anglojęzyczny opisujący działania mające na celu właściwe usytuowanie firmy w otoczeniu zawodowym, społecznym, samorządowym czy politycznym kraju lub danego regionu.

LOGO - Logo - jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Logo powinno wyróżniać korzystnie przedsiębiorstwo oraz w miarę możliwości kojarzyć się z rodzajem jego działalności, branżą, produktami i usługami.

 

MARKA - Marka, znak producenta „towaru” chroniący przed naśladownictwem lub podrobieniem. Dobra marka np. samochodu oznacza, że jego producent jest uznany na świecie.

 

OUTDOOR – szeroko pojęta reklama zewnętrzna – billboardy, cityboardy, citylighty itp.

 

PROMOTION MIX – miks promocyjny, za pomocą którego odbywa się komunikacja z otoczeniem. W skład miksu promocyjnego wchodzą: promocja osobista, reklama, promocja dodatkowa, public relations.

PROMOCJA - to oddziaływanie na odbiorców określonych produktów, polegająca na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług firmy i samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

PROMOCJA OSOBISTA - to osobiste polecanie produktów lub usług przez określonego sprzedawcę (lub negocjatora, który pojawia się głównie na rynku produkcyjnym- związane jest to ze specyfiką tegoż rynku). Może przybierać formę bezpośrednią(kontakt osobisty) lub pośrednia (kontakt za pośrednictwem telefonu, e-maila).

PROMOCJA DODATKOWA - (zwana także promocją uzupełniającą lub promocją sprzedaży) to te wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą się w ramach pozostałych elementów promotion mix. Możemy zatem wyróżnić tu: promocję konsumencką (obniżka cen, bezpłatne próbki, kupony, konkursy, loterie), promocję wewnętrzną (system wynagrodzeń, premie skierowane do własnych pracowników), promocję adresowaną do pośredników (zmienna cena, rabaty, premie od sprzedaży).

PUBLIC RELATIONS – zarządzanie komunikowaniem się pomiędzy organizacja a jej publicznością (definicja Jamesa Gruniga, Todda Hunta)

 

RSS – (Really Simple Syndication) jest to technologia, która pozwala na przeglądanie informacji pojawiających się na wybranych przez użytkownika stronach tuż po ich ukazaniu się. Wystarczy ściągnąć odpowiedni program, tzw. czytnik, który gromadzi informacje w jednym miejscu i sortuje zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez użytkownika.

 

SPONSORING - jedna z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji.

 

TAG - 1. jest to znacznik umieszczony w kodzie strony www, który umożliwia wyświetlenie oznaczonego elementu w oknie przeglądarki internetowej;
2. zestaw słów kluczowych, które przypisuje się jakiemuś obiektowi (np. zdjęciu, stronie www) w celu jego kategoryzacji i ułatwienia późniejszego odnalezienia

TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI - Zbiór elementów identyfikujących daną organizację takich, jak: misja, cel, formy działania i wyróżniających ją spośród innych podmiotów. Informuje o tym, po czym ludzie rozpoznają daną organizację. Tożsamość organizacji wpływa na jej wizerunek.

 

WAP – (Wireless Application Protocol), międzynarodowy standard umożliwiający dostęp do stron www poprzez urządzenia przenośne np. telefony komórkowe.

WEB 2.0 – nowy trend w Internecie, który umożliwia użytkownikom wymianę informacji plików audio i wideo, tworzenie społeczności internetowych, pisanie blogów. Najbardziej znane serwisy działające w oparciu o Web 2.0 to – YouTube, MySpace.

WIZERUNEK ORGANIZACJI - W odróżnieniu od tożsamości organizacji, tworzony jest na podstawie indywidualnych ocen i doświadczeń konsumentów, użytkowników. Informuje o tym, co ludzie myślą o danej organizacji. Pozycjonuje organizację w jej otoczeniu zewnętrznym i stanowi element strategii public relations. Pozostaje w ścisłej zależności z kulturą organizacyjną i tożsamością organizacji.

 

źródła:

  • I. Bielski: Współczesnym@rketing: filozofia, strategie, instrumenty. Wyd. Studio Emka, Warszawa 2006
  • K. Giedrojć: Public Relations w administracji. Wyd. Alphapro
  • magazyn "ProKREACJA" nr2/2006
  • http://pl.wikipedia.org
  • http://www.proto.pl 
< Poprzedni   Następny >